โครงการเด็กโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายมุฮำหมัดกาดาพี อับดุลเลาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ  ผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ร่วมกิจกรรม"โครงการเด็กโภชนาการดี นำสู่พัฒนาการสมวัย ''  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส