โครงการส่งเสริมการรณรงค์เด็กปฐมวัยปลอดภัยถ้าใส่หมวกกันน็อค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ  ผู้ปกครองและเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ  ร่วมกิจกรรม"โครงการส่งเสริมการรณรงค์เด็กปฐมวัยปลอดภัยถ้าใส่หมวกกันน็อค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ''  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส