MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ  1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ " พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน" วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มอบหมายให้ นายรัสดี อาเเว  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เป็นประธานเปิดงานฯ ร่วมกับ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ   ประธานสภาเเละ รองประธานสภาองค์การบิหารส่วนตำบลบาเจาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบาเจาะ พนักงานจ้างและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบาเจาะ เข้าร่วมกิจกรรม มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรายใหม่ เปิดบัญชีรับฝากขยะ กิจกรรมการรับ-ซื้อขายขยะรีไซเคิล อีกทั้งการรณรงค์สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน