โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ รองปลัดฯ ผอ.กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมกันต้อนรับ นายอัสมาน มูเด็ง ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ พร้อมคณะ ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส