กิจกรรมในโครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันอังคาร ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2567 นำโดยนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อบต.  ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเปิดโลกกว้าง สู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำเด็กเล็กฯไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่  ณ สวนปางช้างเผือก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา