โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2561

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มัสยิดเปาเบาะ  ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาสระหว่างวันที่ 18 - 22 เดือนเมษายน  พ.ศ.2561โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561