ประชุมสภา อบต.บาเจาะ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 1 พค. 62 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ