กิจกรรมซ้อมแผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพ.ศ.2562

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. อบต.บาเจาะ ได้นำกำลัง อป.พร. จำนวน 30นาย ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ. 2562 ณ หน้ากองร้อย อส.อ.บาเจาะที่ 10 โดยมีท่านสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน