โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ณ มัสยิดเปาเบาะ  ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส