สรุปดำเนินจัดจ้าง 2565

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมีนาคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมกราคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2564