รายงานผลผลการสำรวจ

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

รายงานผลผลการสำรวจ

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด