ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลด

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด

รายงานข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    ดาวน์โหลด