โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส