โครงการเรียนรู้สิทธิหน้าที่การปกครองตามระบบอบประชาธิปไตย

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการเรียนรู้สิทธิหน้าที่การปกครองตามระบบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส