โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสูงวัยสูงอายุ  ให้แก่ประชาชน ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุม องค์การบริหารตำบลบาเจาะ