โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปี 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หมู่ที่ บ้านบาดง ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ