โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วตำบลบาเจาะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาะ   วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ ประชาน และเยาวชนศูนย์ตาดีกาทุกหมู่ของตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม "โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วตำบลบาเจาะ"  ณ มัสยิดริยาฎอตุลญันนะห์ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส