โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ โดย ร่วมกันปลูกต้นพยุง จำนวน 10 ต้น ตามแนวทาง "ประชารัฐ"