วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ