โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ