จิตอาสา

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บาเจาะ และ สองข้างทาง ถนน สายบาเจาะ - บ้านทอน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561