อบต.บาเจาะเดินแจกหน้ากากอนามัยให้ราษฏรในพื้นที่ฯ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 30 มีนาคม 2563  นายก และพนักงาน อบต.บาเจาะ เดินแจก หน้ากากอนามัย ให้ราษฏรในพื้นที่ และ ทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)