ได้ร่วมกันส่งตัวผู้กักกันและพร้อมมอบถุงยังชีพ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 5 พค.2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์กักกัน (Local Quarantine) อบต.บาเจาะ โดย ปลัดอาวุโส อ.บาเจาะ ผู้แทนนายอำเภอบาเจาะ  นายก อบต.บาเจาะ  หัวหน้าส่วนราชการ  ทีมงานสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน และ จนท. อบต.บาเจาะ   ได้ร่วมกันส่งตัวผู้กักกัน ซึ่งเข้ามากักกัน ตัั้งแต่วันที่ 21 เมย. - 4 พค. 63  จำนวน 8 คน กลับบ้าน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้กักกันได้กลับบ้านอย่างมีความสุข