มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ดาวน์โหลด