มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด