การสำรวจความพึงพอใจ

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

การสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ดาวน์โหลด
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒) ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดาวน์โหลด