สรุปดำเนินจัดจ้าง 2563

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    ➤ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรฏาคม   

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

    ➤ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม