สรุปดำเนินจัดจ้าง 2564

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563