แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย รอฮานา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

        - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

         - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

         - ระกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

    ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม

         - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

    ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

   ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

   ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

          - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   ⇒ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน

           - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม

            - ประกาศ อบต.บาเจาะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 )
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )