Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

 

   

     โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 -16 เมษายน 2564 สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการเรียนรู้สิทธิ​หน้าที่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย​ 23-24​ กุมภาพันธ์​ 2564 องค์การบริหาร​ส่วนตำบลบาเจาะ​