Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 18 มกราคม 2565 สภาประชาธิปไตยตำบล ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสู่เหร่า ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส