Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริการส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และป่าไหม้บีชรีสอร์ท อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่​ 26​ มกราคม​ 2565 เวลา​ 09.30 -​ 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ​ ได้ร่วมกิจกรรม​จิตอาสากับทางอำเภอบาเจาะ​ และส่วนราชการในพื้นที่​ ลงพื้นที่​ พัฒนา​ โรงเรียนบ้านน้ำตกปาโจ​ และ​ พงยือนือริง หมู่ที่​ 6​ บ้านบาดง

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     องค์การบริหารส่วน​ตำบลบาเจาะ​ นำโดยท่านนายกอิน​เลียส์​ หะยีมาหะมะ​ และพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่​ พัฒนาความสะอาด​ บริเวณพื้นที่​ หมู่8​ บ้านบือเจ๊าะ