Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.8 บ้านบือเจาะ 2 ร่วมพัฒนาตัดหญ้า 2 ข้างทางและบริเวรสุสานบ้านบือเจาะ 2

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 18 มกราคม 2565 สภาประชาธิปไตยตำบล ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสู่เหร่า ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     กิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการองค์ารบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยท่านนายก นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ และข้าราชการรวมถึงพนักงานงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรม วันที่ 12 มกราคม 2565       เวลา 09.00  น ถึง 12.00 น