Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนบาเจาะ โดยนายกอินเลียส์ หะยีมาหะมะ มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.บาเจาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บาเจาะ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี 21 ตุลาคม 2565 เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ
#องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (อาซูรอสัมพันธ์) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย องค์การบริหารงานส่วนตำบลบาเจาะ