Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริการส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และป่าไหม้บีชรีสอร์ท อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่​ 26​ มกราคม​ 2565 เวลา​ 09.30 -​ 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ​ ได้ร่วมกิจกรรม​จิตอาสากับทางอำเภอบาเจาะ​ และส่วนราชการในพื้นที่​ ลงพื้นที่​ พัฒนา​ โรงเรียนบ้านน้ำตกปาโจ​ และ​ พงยือนือริง หมู่ที่​ 6​ บ้านบาดง