Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมจัดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสู่เหร่า ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     กิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการองค์ารบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยท่านนายก นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ และข้าราชการรวมถึงพนักงานงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรม วันที่ 12 มกราคม 2565       เวลา 09.00  น ถึง 12.00 น

เขียนโดย รอฮานา

     ประมวลภาพกิจกรรม​ฉีดวัคซีน​ เชิงรุก​ ณ​ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ​ วันที่​ 23​ ธันวาคม​ 2564