Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     ประมวลภาพกิจกรรม​ฉีดวัคซีน​ เชิงรุก​ ณ​ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ​ วันที่​ 23​ ธันวาคม​ 2564

เขียนโดย รอฮานา

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระรายกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เขียนโดย รอฮานา

     การลงตรวจเยี่ยมผู้สัมผัส​เสี่ยงสูง​ covid-19​ ในเขตพื้นที่​ องค์การบริหารส่วนตำบล​บาเจาะ​

เขียนโดย รอฮานา

    โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ วันที่​ 8-10​ กันยายน​ 2564 ณ​ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ