Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     การลงตรวจเยี่ยมผู้สัมผัส​เสี่ยงสูง​ covid-19​ ในเขตพื้นที่​ องค์การบริหารส่วนตำบล​บาเจาะ​

เขียนโดย รอฮานา

    โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ วันที่​ 8-10​ กันยายน​ 2564 ณ​ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประชุม เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์สถานที่กักกัน covid 19 (bacho local quarantine) ร่วมกับ อำเภอบาเจาะ รพ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตำบลบาเจาะ เพื่อกำหนดมาตราการและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งทราบสภาพปัญหาการดำเนินงาน ตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ วันที่ 28 มิถุนายน 2564