Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

     องค์การบริหารส่วน​ตำบลบาเจาะ​ นำโดยท่านนายกอิน​เลียส์​ หะยีมาหะมะ​ และพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่​ พัฒนาความสะอาด​ บริเวณพื้นที่​ หมู่8​ บ้านบือเจ๊าะ

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.8 บ้านบือเจาะ 2 ร่วมพัฒนาตัดหญ้า 2 ข้างทางและบริเวรสุสานบ้านบือเจาะ 2

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 18 มกราคม 2565 สภาประชาธิปไตยตำบล ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส