Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสกลุ่มเป้าหมาย :เด็กเล็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 103 คนวัตถุประสงค์ :เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง