Home

Home

เขียนโดย รอฮานา

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระรายกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เขียนโดย รอฮานา

     การลงตรวจเยี่ยมผู้สัมผัส​เสี่ยงสูง​ covid-19​ ในเขตพื้นที่​ องค์การบริหารส่วนตำบล​บาเจาะ​

เขียนโดย รอฮานา

    โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ วันที่​ 8-10​ กันยายน​ 2564 ณ​ ห้องประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประชุม เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์สถานที่กักกัน covid 19 (bacho local quarantine) ร่วมกับ อำเภอบาเจาะ รพ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตำบลบาเจาะ เพื่อกำหนดมาตราการและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป